godz./dz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00 – 8:45

    w. przedszk.

w. przedszk.

w. przedszk.

w. przedszk.

w. przedszk.

8:55 – 9:40

w. przedszk.

w. przedszk.

gry i zabawy

w. przedszk.

gry i zabawy

9:50 – 10:35

w. przedszk.

gry i zabawy

j. angielski

w. przedszk.

    w. przedszk.

10:50 – 11:35

w. przedszk.

w. przedszk.

w. przedszk.

w. przedszk.

w. przedszk.

11:50 – 12:35

    j. angielski

w. przedszk.

w. przedszk.

w. przedszk.

w. przedszk.

    12.45 - 13.30   w. przedszk.   religia w. przedszk.

religia

   w. przedszk.