godz./dz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00 – 8:45

ed. społeczna

 ed. polonistycz.

wych. fiz.

religia

ed. technicz.

8:55 – 9:40

ed. polonistycz.

ed. przyrodnicza

ed. polonistycz.

wych. fiz.

ed. polonistycz.

9:50 – 10:35

 ed. matematycz.

jęz. angielski

ed. matematycz.

ed. plastyczna

 ed. matematycz.

10:50 – 11:35

 j. angielski

ed. matematycz.

     religia

 ed. polonistycz.

wych. fiz.

11:50 – 12:35

 zaj. dodatkowe

ed.muzyczna

   świetlica

PPP

 ed. informatycz.