Samorząd uczniowski
Przewodnicząca Patrycja Skorupa
Zastępca przewodniczącego Amelia Chudoba

Skarbnik

Członkowie

Szymon Cisło

Anita Siudak, Oliwia Ferens, Rafał Pawełczuk

Grupa zadaniowa wspomagająca samorząd uczniowski
Sekcja artystyczna

- Wiktoria Salomon, Jakub Ptak, Szymon Badyła

Sekcja charytatywna - Karolina Prus, Patryk Winiarczyk, Natalia Musur
Sekcja porządkowa

- David Gontarz, Wiktoria Olszowy, Kacper Kalemba