Samorząd uczniowski
Przewodnicząca Oliwia Ferens
Zastępca przewodniczącego Patrycja Prus

Skarbnik

Członkowie

Kacper Kalemba

 

Grupa zadaniowa wspomagająca samorząd uczniowski
Sekcja artystyczna

- Wiktoria Salomon

  Lena Wójcik

  Natalia Cholewicka

Sekcja charytatywna

- Natalia Musur

  Katarzyna Mączka

  Zuzanna Musur

Sekcja porządkowa

-