Samorząd uczniowski
Przewodnicząca Patrycja Skorupa
Zastępca przewodniczącego Amelia Chudoba

Skarbnik

Członkowie

Szymon Cisło

Anita Siudak, Oliwia Ferens, Rafał Pawełczuk

Grupa zadaniowa wspomagająca samorząd uczniowski
Sekcja artystyczna

-

Sekcja charytatywna -
Sekcja porządkowa

-