Samorząd uczniowski
Przewodnicząca Lena Wójcik
Zastępca przewodniczącego Szymon Siudak

Skarbnik

Członkowie

Katarzyna Mączka

Julia Letniowska, Gabriel Kalemba, Piotr Mrozowski

Grupa zadaniowa wspomagająca samorząd uczniowski
Sekcja artystyczna

  Edyta Salomon

  Eliza Oprzyńska

  Natalia Cholewicka

Sekcja charytatywna

  Anna Paszczuk

  Maja Kozak

  Laura Biełonoga

Sekcja porządkowa

  Mateusz Chudoba
  Szymon Głaz
  Filip Żukowski