Skład Rady Rodziców
Przewodnicząca Rady Rodziców Ewelina Gzik
Zastępca przewodniczącej  
Członkowie RR

Aneta Prus

Joanna Lizak

Dorota Musur

Beata Kruk

Ewelina Koniarska