Skład Rady Rodziców
Przewodnicząca Rady Rodziców Eliza Nadolska
Zastępca przewodniczącej Ewelina Siudak
Członkowie RR

Klaudia Jaros
Honorata Głaz

Maria Borsuk - Badyła

Iwona Orchowska