godz./dz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00 – 8:45

 matematyka 

   j. angielski

matematyka

 fizyka

 j. angielski

8:55 – 9:40

j. angielski

wych. fiz.

chemia

historia

matematyka

9:50 – 10:35

biologia

historia

 religia

j. rosyjski

j. polski

10:50 – 11:35

e.d.b.

j. polski

 j. rosyjski

j. polski

wos

11:50 – 12:35

 godz. wych.

 j. polski

 j. polski

 religia

      wych. fiz.

12:45 – 13:30

 chemia

 matematyka

 wych. fiz.

 informatyka

fizyka

13:40 – 14:25

 wych. fiz.

  w.d.ż

 wos

 ekonomia

geografia

      14:35 - 15.20