godz./dz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00 – 8:45

 ed. społeczna  ed. informatycz.  wych. fiz.  religia  ed. techniczna

8:55 – 9:40

 ed. polonistycz.  ed. przyrodnicza  ed. polonistycz.  wych. fiz.  ed. polonistycz.

9:50 – 10:35

 ed. matematycz.  ed. polonistycz.  ed. matematycz.  ed. plastyczna  ed. matemat.

10:50 – 11:35

 j. angielski  ed. matematycz.  religia  ed.polonistycz.  wych. fiz.

11:50 – 12:35

 świetlica  ed. muzyczna   j. angielski   PPP/świetlica  zaj. dodatkowe