godz./dz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00 – 8:45

    w. przedszk.

w. przedszk.

w. przedszk.

gry i zabawy

j. angielski

8:55 – 9:40

gry i zabawy

w. przedszk.

w. przedszk.

w. przedszk.

w. przedszk.

9:50 – 10:35

j. angielski

w. przedszk.

w. przedszk.

w. przedszk.

    w. przedszk.

10:50 – 11:35

w. przedszk.

w. przedszk.

w. przedszk.

w. przedszk.

w. przedszk.

11:50 – 12:35

    w. przedszk.

w. przedszk.

gry i zabawy

w. przedszk.

w. przedszk.

    12.45 - 13.30       religia

       religia