godz./dz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00 – 8:45

informatyka

    wych. fiz.

plastyka

wych. fiz.

 muzyka

8:55 – 9:40

j. polski

   j. angielski

religia

biologia

historia

9:50 – 10:35

matematyka

   j. polski

    matemat.

religia

    j. angielski

10:50 – 11:35

 historia

  matematyka

j. angielski

 matemat.

geografia

11:50 – 12:35

 wych. fiz.

 godz. wych.

wych. fiz.

j. polski

j. polski

12:45 – 13:30

    j. polski

technika

13:40 – 14:25