DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SAHRYNIU
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
  •  15 października 2021 r.

  •  12 listopada 2021 r.

  •  07 stycznia 2022 r.

  •  02 maja 2022 r.

  •  16 czerwca 2022 r.

  •  Egzamin klasy VIII - 3 dni.

 

 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kalendarz-roku-szkolnego-20212022