DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SAHRYNIU
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
  •  31 października 2022 r.

  •  02 maja 2023 r.

  •  04 maja 2023 r.

  •  05 maja 2023 r.

  •  09 czerwca 2023 r.

  •  Egzamin klasy VIII - 23.05 - 25.05.2023 r. (3 dni)

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kalendarz-roku-szkolnego-20222023