Nauczyciele i pracownicy
Szkoły Podstawowej w SahryniuKadra Pedagogiczna                     Godziny dostępności

 • język polski:
  • Jolanta Miazga                                                  czwartek: 11:35 - 12:35
 • język rosyjski:
  • Dorota Abramiuk
 • język angielski:
  • Piotr Smalej                                                       wtorek: 10:50 - 11:50
 • matematyka:
  • Iwona Bilewicz                                                   piątek: 11:45 - 12:45
 • fizyka:
  • Katarzyna Smyk                                                 wtorek: 13:30 - 14:30 (co 2 tygodnie)
 • historia:
  • Małgorzata Perechowska                                   środa: 9:50 - 10:50
 • wiedza o społeczeństwie:
  • Piotr Smalej
 • edukacja dla bezpieczeństwa:
  • Katarzyna Smyk
 • chemia:
  • Katarzyna Smyk
 • biologia:
  • Alfreda Bilik
 • geografia:
  • Anna Piluś
 • przyroda:
  • Danuta Butryn                                                     środa: 10:45 - 11:45
 • plastyka:
  • Barbara Kurzepa
 • muzyka:
  • Barbara Kurzepa                                                  środa: 8:45 - 9:45
 • wychowanie przedszkolne:
  • Anna Butryn
 • edukacja wczesnoszkolna:
  • Barbara Kurzepa
  • Barbara Polikowska
 • wychowanie do życia w rodzinie:
  • Anna Butryn                                                        poniedziałek: 9:00 - 10:00
 • religia:
  • Ks. Eugeniusz Adamek                                         środa: 9:50 - 10:50
 • wychowanie fizyczne:
  • Małgorzata Perechowska
 • informatyka:
  • Iwona Bilewicz
 • technika:
  • Piotr Kapusta
 • logopeda:
  • Jolanta Hołownicka
 • biblioteka:
  • Jolanta Miazga

Pracownicy obsługi

 • księgowość:
 • sekretariat:
 • konserwator:
  • Wiesław Kukiełka
 • konserwatorzy powierzchni płaskich:
  • Ewelina Siudak