Nauczyciele i pracownicy
Szkoły Podstawowej w SahryniuKadra Pedagogiczna

 • język polski:
  • Jolanta Miazga
 • język rosyjski:
  • Barbara Ferens
 • język angielski:
  • Piotr Smalej
 • matematyka:
  • Iwona Bilewicz
 • fizyka:
  • Paweł Kucharski
 • historia:
  • Małgorzata Perechowska
 • wiedza o społeczeństwie:
  • Małgorzata Perechowska
 • edukacja dla bezpieczeństwa:
  • Katarzyna Smyk
 • chemia:
  • Katarzyna Smyk
 • biologia:
  • Alfreda Bilik
 • geografia:
  • Anna Lisowska
 • przyroda:
  • Danuta Butryn
 • plastyka:
  • Danuta Butryn
  • Barbara Kurzepa
 • muzyka:
  • Barbara Kurzepa
 • wychowanie przedszkolne:
  • Anna Butryn
 • edukacja wczesnoszkolna:
  • Zofia Bilik
  • Barbara Kurzepa
  • Barbara Polikowska
 • wychowanie do życia w rodzinie:
  • Anna Butryn
 • religia:
  • Ks. Eugeniusz Adamek
 • wychowanie fizyczne:
  • Małgorzata Perechowska
 • informatyka:
  • Zofia Bilik
 • technika:
  • Anna Lisowska
 • logopeda:
  • Ewa Kołodziej
 • biblioteka:
  • Jolanta Miazga

Pracownicy obsługi

 • księgowość:
  • Anna Stemporowska
 • sekretariat:
  • Dorota Terejko
 • konserwator:
  • Wiesław Kukiełka
 • konserwatorzy powierzchni płaskich:
  • Ewelina Siudak