Nauczyciele i pracownicy
Szkoły Podstawowej w SahryniuKadra Pedagogiczna                     Godziny dostępności

 • język polski:
  • Elżbieta Semaj                                                 
 • język niemiecki:
  • Anna Bzdyra
 • język angielski:
  • Piotr Smalej                                                      
 • matematyka:
  • Iwona Bilewicz                                                   
 • fizyka:
  • Mariusz Wróbel                                                 
 • historia:
  • Małgorzata Perechowska                                   
 • wiedza o społeczeństwie:
  • Piotr Smalej
 • edukacja dla bezpieczeństwa:
 • chemia:
  • Mariusz Wróbel
 • biologia:
  • Katarzyna Wietrzyk
 • geografia:
  • Anna Piluś
 • przyroda:
  • Katarzyna Wietrzyk                                                    
 • plastyka:
  • Anna Lisowska
 • muzyka:
  • Anna Lisowska                                            
 • wychowanie przedszkolne:
  • Anna Butryn
 • edukacja wczesnoszkolna:
  • Iwona Bilewicz
  • Barbara Polikowska
 • wychowanie do życia w rodzinie:
  • Anna Butryn                                                        
 • religia:
  • Ks. Adam Palonka                                     
 • wychowanie fizyczne:
  • Małgorzata Perechowska
 • informatyka:
  • Piotr Smalej
 • technika:
  • Piotr Kapusta
 • logopeda:
 • biblioteka:

Pracownicy obsługi

 • księgowość:
 • sekretariat:
 • konserwator:
  • Jarosław Kolano
 • konserwatorzy powierzchni płaskich:
  • Ewelina Siudak