godz./dz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00 – 8:45

 ed.polonistycz.  ed.polonistycz.  ed.polonistycz.  ed.polonistycz.

ed. polonistycz.

8:55 – 9:40

 ed.matematycz.  j.angielski  wych.fiz.  ed.matematycz.

 wych.fiz.

9:50 – 10:35

 ed.społeczna  ed.przyrodn.  religia  ed.plastyczna

 ed.techniczna

10:50 – 11:35

 ed.muzyczna  wych.fiz.  ed.matemat.  j.angielski

 ed.matematycz.

11:50 – 12:35

 ed.informatycz.

 j.and.-dodatk.  Z.K.K.

  religia

    zaj.rozw.