Karta rowerowa

Szanowni Rodzice,
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, informuje, że od 1 stycznia 2022 roku obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu wykroczeń dotyczące art. 94. - [Prowadzenie pojazdu bez uprawnienia], dodano nowy paragraf w brzmieniu:
§  1a.   Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 zł.

Szczepienie

Drodzy Mieszkańcy Gminy Werbkowice!
Pokonanie pandemii COVID-19 oraz powrót do normalności są możliwe, gdy przerwiemy łańcuch zakażeń.
W trosce o Państwa zdrowie Wojewoda Lubelski Lech Sprawka oraz Wójt Gminy Werbkowice Agnieszka Skubis-Rafalska zapraszają do MOBILNEGO PUNKTU SZCZEPIEŃ przy Szkole Podstawowej w Werbkowicach 19.03.2022 r. (sobota) w godz. 9:00-15:00.

 

PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy wszystkim za wsparcie zbiórki na rzecz potrzebujących kobiet i dzieci – uchodźców w Ukrainy.

Dzięki Państwa pomocy wszystkie zebrane dotychczas dary zostały pogrupowane i przekazane potrzebującym.

Ankieta

Badaniem zostaną objęci dorośli mieszkańcy Gminy Werbkowice oraz dzieci i młodzież w szkołach z terenu gminy. Jest ona całkowicie anonimowa i nie ma konieczności podawania żadnych danych osobowych.

Celem badania jest rozpoznanie lokalnego środowiska w perspektywie występujących w nim uzależnień behawioralnych (nowej grupy uzależnień — od czynności), tj. stosunku do korzystania ze smartfona i Internetu, mediów społecznościowych, zakupów czy grania na  pieniądze.