Pomóżmy dzieciom w Afryce!

Od ponad 90 lat Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Starowiejskich posługuje w Afryce pomagając w dziele ewangelizacji, pielęgnując chorych, edukując najmłodszych. Wzorem naszej patronki s. Wandy Longiny Trudzińskiej zajęły się najbardziej potrzebującymi mieszkańcami wiosek, a szczególnie dziećmi.

„Czerwony Kapturek”

28 marca 2023 r. najmłodsi uczniowie obejrzeli kolejny spektakl realizowany w ramach projektu „Internetowego Teatru dla Szkół”. Tym razem był to „Czerwony Kapturek” Jana Brzechwy w reżyserii Jarosława Antoniuka, transmitowany z Teatru Lalki i Aktora w Łomży.

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

23 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Celem tego turnieju jest popularyzowanie wśród młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad zachowania na wypadek pożaru oraz praktyczne umiejętności posługiwania się sprzętem gaśniczym.

„Zaelektryzowani”

24 marca 2023 r. do naszej szkoły przyjechał animator grupy „Zaelektryzowani” z Lublina, który zaprezentował pokaz pt.„Zasady fizyczne czy kwasy chemiczne”.

Zobaczyliśmy widowiskowe eksperymenty fizyczne i chemiczne, zabawy z gazami takimi jak: ciekły azot, hel, wodór, co dawało wrażenie, że znajdujemy się w prawdziwym laboratorium.