19 maja 2024 r. zgromadziliśmy się, aby obchodzić Święto Szkoły, które w tym roku przypadało w 80. rocznicę męczeńskiej śmierci patronów: Siostry Wandy Longiny Trudzińskiej i Siedmiu Wychowanków. Zostali oni zamordowani przez Ukraińską Powstańczą Armię 16 maja 1944 roku.

Siostra Longina była wychowawczynią w domu dziecka w Turkowicach, gdzie opiekowała się dziećmi różnej narodowości
i nieraz narażała życie, aby zdobyć dla nich żywność.

Nadanie szkole imienia miało miejsce w 2010 r., a więc osoba Patronki zjednoczyła nas już po raz czternasty. Tak jak w poprzednich latach, mieliśmy zaszczyt gościć liczne grono zaproszonych osób.

W tym dniu naszą miejscowość odwiedziły Siostry Zakonne ze Zgromadzenia Służebniczek Najświętszej Marii  Panny Niepokalanie Poczętej ze Starej Wsi oraz z innych klasztorów i Prowincji wraz z wychowankami, Siostry reprezentujące placówki opiekuńcze w Tuligłowach („Placówkę Rodzinną” im. s. L. Trudzińskiej i „Nasz Dom” im. Edmunda Bojanowskiego). Warto przypomnieć, że błogosławiony E. Bojanowski założył w 1850 r. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek i polecił im jako charyzmat opiekę nad dziećmi, ubogimi i chorymi, co czynią do dziś.

Swoją obecnością zaszczyciła nas Wójt Gminy Werbkowice, Pani Monika Podolak, mimo że tego dnia czekały na Nią jeszcze inne obowiązki służbowe. Wśród gości znaleźli się między innymi przedstawiciele Rady Gminy
z Przewodniczącym Panem Maciejem Buczyńskim, Pan Leszek Wójtowicz, autor książki o życiu Siostry Trudzińskiej pt. „Wózkiem do nieba”, Dyrektorzy Szkół Podstawowych z terenu Naszej Gminy (pp. Szczepan Jabłoński - Werbkowice, Marzanna Kozyra - Malice, Małgorzata Wojturska - Podhorce, Janusz Wójcicki – Hostynne), Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele, emerytowani Nauczyciele i Pracownicy, absolwenci szkoły, mieszkańcy Sahrynia i okolic.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00 w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Cyryla i Metodego
w Sahryniu. Na początku Pani Dyrektor Barbara Polikowska serdecznie przywitała zaproszonych gości
i wszystkich obecnych. Mszę Świętą w intencji Siostry Longiny i Siedmiu Wychowanków oraz całej społeczności szkolnej odprawił Ksiądz Proboszcz Adam Palonka wraz z dawnym proboszczem, ks. Adamem Herdą. Podczas homilii ks. Palonka podkreślał, jak ważna jest wiara i wychowanie w duchu miłości Boga i bliźniego, z poszanowaniem życia jako wartości nadrzędnej.

Po zakończeniu Mszy uczniowie, łącznie z najmłodszymi, przy wsparciu ubiegłorocznych absolwentów, Oliwii, Wiktorii i Kacpra, dostarczyli zgromadzonym wielu wzruszeń, prezentując montaż słowno-muzyczny,
w znacznej części oparty o autorskie, nigdzie niepublikowane wiersze Pani Katarzyny Jasztal ze Starachowic, m. in. „Sekret sahryńskiego lasu”, „Refleksje księdza Jana Pokrywki”, „Dzwon przebaczenia”. Absolwenci zostali zaproszeni do współpracy dla podkreślenia roli Patronki Szkoły w budowaniu jedności lokalnej społeczności, zwłaszcza w ważnym dniu 80. rocznicy Jej śmierci.

Na tym zakończyła się oficjalna część. Następnie przeszliśmy do świetlicy wiejskiej na pyszny obiad przygotowany przez Mieszkańców Sahrynia. Przy kawie, herbacie i domowych wypiekach, podczas rozmów
i wspomnień, po raz kolejny tego dnia mogliśmy poczuć wspólnotę, radość z bycia razem i dumę z posiadania tak wspaniałej Patronki, ale także przywołać refleksje na temat osiągnięć i przyszłości szkoły.

Społeczność Szkoły Podstawowej w Sahryniu składa gorące podziękowania Rodzicom, Radzie Rodziców, Paniom z KGW i wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia obchodów. Dziękujemy za zatroszczenie się
o właściwy strój uczniów, za wszelkie wsparcie i zaangażowanie, za trud włożony w przygotowanie poczęstunku. Bez Państwa nieocenionej pomocy nie byłoby możliwe zorganizowanie uroczystości, która na długo zostanie w pamięci uczestników.