"Szkoła pamięta"

Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”, której celem było upamiętnienie postaci i wydarzeń ważnych dla Polski i dla naszej małej Ojczyzny.

W ramach akcji nasi uczniowie uporządkowali groby żołnierzy, którymi opiekują się od wielu lat. Wykonali własnoręcznie wiązanki, zorganizowali zbiórkę zniczy.

Pamiętaliśmy o wszystkich, którzy byli związani z naszą miejscowością i szkołą m.in.: dawnym dyrektorze szkoły K. Iwaniuku i nauczycielce matematyki W. Ogonowskiej, mjr A. Rychelu – dowódcy Obwodu Hrubieszów AK, Gasparze Bromirskim – żołnierzu 2 Pułku Ułanów armii Księstwa Warszawskiego, odznaczonego Krzyżem Legii Honorowej V klasy.
Szczególne miejsce w naszym sercu i pamięci zajmuje s. Wanda Longina Trudzińska i siedmiu wychowanków – patron naszej szkoły. Na wszystkich grobach zapaliliśmy znicze i złożyliśmy kwiaty.

To była prawdziwa lekcja historii, kształtująca patriotyczną postawę u uczniów, którzy poczuli prawdziwą więź ze swoją małą Ojczyzną, jaką jest Sahryń.