Święto Szkoły

" To, co przeżyło jedno pokolenie,

drugie przerabia w sercu i pamięci"

                                          Jan Paweł II

16 maja 2021 roku przypada 77. rocznica śmierci s. Wandy Longiny Trudzińskiej i Siedmiu Wychowanków. Niestety i tego roku nie odbyła się oficjalna uroczystość mająca na celu uczczenie pamięci ich męczeńskiej śmierci.

Podkreślamy jednak, że społeczność szkolna pamięta o swoim Patronie i pod pomnikiem, który postawiono 17 lat temu w lesie, zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. W tym roku przypada 110. rocznica urodzin Siostry. Należy przypomnieć, że w kościele w Sahryniu są wmurowane tablice, upamiętniające pomordowanych w 1944 r., a wśród nich figuruje s. Longina z chłopcami.

W tym roku zaszczyciły nas swoją obecnością Siostry wraz z wychowankami z Placówki Rodzinnej im. s. Longiny Trudzińskiej oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom im. Leonii Nastał” w Tuligłowach. Serdecznie dziękujemy za przybycie mimo pandemii i przeżycie z nami tego wyjątkowego dnia!

O tej rocznicy zawsze pamiętają Siostry ze Zgromadzenia NMPNP ze Starej Wsi, które utrzymują z nami kontakt. Jesteśmy za to wdzięczni i z całego serca dziękujemy za modlitwę, wsparcie duchowe i okazaną nam życzliwość, która dodaje nam wiary i nadziei na lepsze jutro. Wielkie wrażenie wywarły na nas ciepłe słowa od Sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP z Jarosławia, które brzmią:

"I choć niebo mi dajesz i morze

do spotkania w Sahryniu

tęskno mi Boże".

Nam także "tęskno"...