Sprzątanie świata 2020

Dnia 23 września 2020 roku, wzorem lat ubiegłych, nasza szkoła włączyła się w akcję „Sprzątanie świata – Polska 2020”. W tym roku akcja przebiegała pod hasłem "Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję."

„Sprzątanie świata – Polska 2020” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Tego dnia uczniowie wraz z nauczycielami udali się w teren. Wyposażeni w worki i rękawiczki ruszyli do walki o czysty teren wokół szkoły i naszej miejscowości.
Wszyscy pracowali solidnie i z zapałem, mając świadomość, że dbając o stan środowiska, dbają o swoją przyszłość.
Nagrodą dla wszystkich było ognisko z kiełbaskami.