Świąteczne życzenia

Wchodzimy w największe tajemnice chrześcijaństwa i naszego życia.

Przy tej okazji składamy wszystkim życzenia Wielkanocne.

Pokoju - kiedy on wypełnia nasze serca możemy bezpiecznie przejść przez nawet najbardziej niespokojne czasy.

Radości - kiedy ona tryska w głębi serca, odkrywa przed nami piękno życia.

Nadziei - kiedy budzi się w nas, staje się siłą prowadzącą dzień za dniem, ku coraz lepszemu życiu.

Mocy - bo ona zwycięża chwile rozpaczy, zniechęcenia i zwątpienia.

Światła - bo ono, płonąc w naszych duszach wskazuje pewną drogę.

Miłości - bo tylko ona daje głęboki i niezachwiany sens życia.

Życia - bo ono, czerpane z Chrystusa, już się nie kończy.

            Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych

                                                                                     życzy

                                                                       Dyrekcja, Grono Pedagogiczne

                                                                       i Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sahryniu.