Skład Rady Rodziców
Przewodnicząca Rady Rodziców Marzena Caboń
Zastępca przewodniczącej Ewelina Siudak
Członkowie RR

Dorota Siudak
Joanna Lizak

Honorata Głaz