Skład Rady Rodziców
Przewodnicząca Rady Rodziców Iwona Kurzepa
Zastępca przewodniczącej Marta Duda
Członkowie RR Dorota Siudak
Ewelina Siudak