godz./dz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00 – 8:45

j. polski

j. polski

matematyka

religia

j. angielski

8:55 – 9:40

matematyka

chemia

fizyka

j. polski

wych. fiz.

9:50 – 10:35

historia

wych. fiz.

j. angielski

historia

j. polski

10:50 – 11:35

fizyka

     matematyka

 wych. fiz.

chemia

biologia

11:50 – 12:35

wych. fiz.

j. rosyjski

religia

biologia

godz. wych.

12:45 – 13:30

geografia

geografia

plastyka

matematyka

muzyka

13:40 – 14:25

informatyka

j. polski

   j. angielski

j. rosyjski