Wakacyjne życzenia

 Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły się wakacje – czas zasłużonego odpoczynku po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019, KTÓRE NALEŻY ZAKUPIĆ

Żegnaj szkoło!

22 czerwca 2018 r. uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2017/2018.

Po wielu miesiącach nauki uczniowie otrzymali upragnione świadectwa.

“Razem zdrowo i bezpiecznie”

W bieżącym roku szkolnym realizowaliśmy projekt profilaktyczny pt. „Razem zdrowo i bezpiecznie”.

W ramach projektu uczniowie wystawili sztukę teatralną pt. „W niewoli nałogów”, której celem było uświadomienie zagrożeń wynikających z zażywania „dopalaczy”.

„Zabawy z Panem Warzywko”

W naszej szkole w ramach realizowanego projektu ekologicznego „Ekolog to ja” w oddziale przedszkolnym i zerówce, w czasie zajęć artystycznych, odbywały się zajęcia rytmiczne z „Panem Warzywko”.