03.12.2018 r. o godzinie 14.00 odbędzie się zebranie rodziców.