03.12.2019 r. o godzinie 13.45 odbędzie się zebranie rodziców.