Samorząd uczniowski
Przewodnicząca Oliwia Wójcik
Zastępca przewodniczącego Patrycja Skorupa

Skarbnik

Członkowie

Oliwia Ferens

Amelia Chudoba, Rafał Pawełczuk

Grupa zadaniowa wspomagająca samorząd uczniowski
Sekcja artystyczna

Mikołaj Wójcik
Karolina Prus

Sekcja charytatywna Sylwia Ogonowska
Anita Siudak
Sekcja porządkowa

Szymon Badyła
Szymon Cisło
Łukasz Kowalski
Łukasz Prus