Samorząd uczniowski
Przewodnicząca Paulina Pawełczuk
Zastępca przewodniczącego Izabela Bajurka

Skarbnik

Członkowie

Wiktoria Chudoba

Dawid Siudak, Natalia Musur,
Bartłomiej Leśniowski

Grupa zadaniowa wspomagająca samorząd uczniowski
Sekcja artystyczna

Mikołaj Wójcik
Karolina Prus
Patrycja Skorupa
Oliwia Ferens

Sekcja charytatywna Izabela Bajurka
Oliwia Wójcik
Sylwia Ogonowska
Alicja Mączka
Sekcja porządkowa

Szymon Maj
Jakub Piluś
Tomasz Polikowski
Dawid Kołodziejek
Dawid Siudak