godz./dz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00 – 8:45

     w. przedszk.

w. przedszk.

w. przedszk.

j. angielski

w. przedszk.

8:55 – 9:40

w. przedszk.

w. przedszk.

w. przedszk.

w. przedszk.

w. przedszk.

9:50 – 10:35

w. przedszk.

wych. fiz.

w. przedszk.

wych. fiz.

plastyka

10:50 – 11:35

informatyka

w. przedszk.

w. przedszk.

w. przedszk.

j. angielski

11:50 – 12:35

muzyka

w. przedszk.

wych. fiz.

w. przedszk.

wych. fiz.

    12.45 - 13.30          religia

       religia