DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SAHRYNIU
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
  • 2 listopada 2020 r.

  • 4 stycznia 2021 r.

  • 5 stycznia 2021 r.

  • 7 kwietnia 2021 r.

  • 25 maja 2021 r. – Egzamin VIII klasy

  • 26 maja 2021 r. – Egzamin VIII klasy

  • 27 maja 2021 r. – Egzamin VIII klasy

  • 4 czerwca 2021 r.

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kalendarz-roku-szkolnego-2020-21