godz./dz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00 – 8:45

j. polski

przyroda

matematyka

przyroda muzyka

8:55 – 9:40

j. polski

technika

plastyka

wych. fiz. matematyka

9:50 – 10:35

wych. fiz. religia

wych. fiz.

j. polski j. angielski

10:50 – 11:35

informatyka

matematyka

historia j. polski

wych. fiz.

11:50 – 12:35

matematyka

j. angielski j. angielski religia j. polski

12:45 – 13:30

     

godz. wych.

13:40 – 14:25

      

kult. kr. angl.