Dzień Chłopaka

Młody czy „wyrośnięty” bądź zawsze uśmiechnięty!!!
Dzień Chłopaka - to święto obchodzone 30 września, głównie wśród młodzieży szkolnej. W tym dniu dziewczęta składają chłopcom życzenia, wręczają upominki.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Jak co roku we wrześniu odbyła się w naszej szkole kampania wyborcza kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. Ukoronowaniem tej akcji były wybory, które w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym wyłoniły samorządową reprezentację szkoły.

Wycieczka do ZOO

W piątek 27.09.2019 r. uczniowie klas 0 – VIII uczestniczyli w wycieczce do Zamościa. Celem naszej wycieczki było odwiedzenie zamojskiego ZOO, które po niedawnej modernizacji wprost prosiło się o wizytę.

Konkurs wiedzy o Sejmie

26.09.2019 r. w Szkole Podstawowej w Werbkowicach, z inicjatywy Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej przeprowadziło Konkurs wiedzy o Sejmie. Honorowy Patronat nad konkursem objęła Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Pani Elżbieta Witek.

Sprzątanie świata 2019

W czwartek, 19 września 2019 roku, wzorem lat ubiegłych nasza szkoła włączyła się w akcję „Sprzątanie świata”. Temat tegorocznej edycji to "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!"