Karnawałowy Bal Seniora

30 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbył się Karnawałowy Bal Seniora. Dziecięca grupa teatralna Moonlight Kids z naszej szkoły przygotowała okolicznościowy program artystyczny, który umilił Seniorom ten wyjątkowy dzień.

Szkolny konkurs z języka angielskiego

10 stycznia 2020 r. uhonorowaliśmy laureata szkolnego konkursu pt. "Christmas Story". Konkurs był dedykowany dla uczniów klas V-VIII, którzy mieli napisać w języku angielskim krótkie opowiadanie o tematyce wigilijno - świątecznej.

„O dwóch takich, co ukradli księżyc”

„Nie trzeba będzie aż księżyca z nieba kraść,

żeby się prawdą najpiękniejsza stała baśń...”.

Szkoło Pomóż i Ty

W tym roku uczniowie naszej szkoły postanowili wznowić akcję charytatywną dla Fundacji na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”.