Wybierz klasę z menu po prawej stronie aby wyświetlić plan lekcji.

godz./dz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00 – 8:45

 

   

8:55 – 9:40

     

9:50 – 10:35

10:50 – 11:35

11:50 – 12:35

.

12:45 – 13:30

13:40 – 14:25

 

godz./dz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00 – 8:45

 biologia

chemia

wych. fiz.

 j. polski

 w.o.s.

8:55 – 9:40

j. polski

j. angielski

religia

religia

matematyka

9:50 – 10:35

fizyka

historia

 fizyka

chemia

wych. fiz.

10:50 – 11:35

matematyka

j. polski

 j. angielski

historia

j. polski

11:50 – 12:35

 e.d.b.

 matematyka

 j. polski

 godz. wych.

    geografia

12:45 – 13:30

 wych. fiz.

 informatyka

 matematyka

 w.o.s.

j. rosyjski

13:40 – 14:25

 j. angielski

  j. rosyjski

 ekonomia

 wych. fiz.

PP - j.pol.

godz./dz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00 – 8:45

j. polski

j. polski

matematyka

religia

j. angielski

8:55 – 9:40

matematyka

chemia

fizyka

j. polski

wych. fiz.

9:50 – 10:35

historia

wych. fiz.

j. angielski

historia

j. polski

10:50 – 11:35

fizyka

     matematyka

 wych. fiz.

chemia

geografia

11:50 – 12:35

wych. fiz.

j. rosyjski

religia

biologia

godz. wych.

12:45 – 13:30

biologia

geografia

plastyka

matematyka

muzyka

13:40 – 14:25

w.d.ż.

informatyka

j. polski

   j. angielski

j. rosyjski