Szkoła do hymnu 2020

W tym roku społeczność szkolna Szkoły Podstawowej im. s. Wandy Longiny Trudzińskiej i Siedmiu Wychowanków w Sahryniu wzięła udział w kolejnej akcji MEN „SZKOŁA DO HYMNU”. 10 listopada o symbolicznej godzinie 11.11 uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wspólnie odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”.

W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii młodsi uczniowie, którzy uczą się stacjonarnie odśpiewali hymn na korytarzu szkolnym przy pięknej patriotycznej scenerii. Pozostali zaś połączyli się na wspólnej szkolnej platformie Teamsa i on-line odśpiewali nasz hymn państwowy.

W ten sposób aktywnie włączyliśmy się do wspólnego świętowania tej szczególnej, ważnej dla Polaków rocznicy.

Utworzyliśmy piękną, patriotyczną wspólnotę, dając wyraz dumy z bycia Polakiem.

„Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy!...”