SZKOŁA PAMIĘTA

Po raz kolejny nasza szkoła włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”, akcji pozwalającej dołączyć do społeczności pielęgnujących pamięć o naszej historii – ogólnonarodowej i lokalnej. Celem tej inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia naszej małej Ojczyzny.

Ze względu na zdalne nauczanie klas IV – VIII, to właśnie najmłodsi, czyli uczniowie klas I - III w ramach akcji wykonali własnoręcznie piękne wiązanki, zorganizowali zbiórkę zniczy, uporządkowali groby żołnierzy, którymi opiekujemy się od wielu lat.
Pamiętaliśmy o wszystkich, którzy byli związani z naszą miejscowością i szkołą m.in.: dawnym dyrektorze szkoły K. Iwaniuku, mjr A. Rychelu – dowódcy Obwodu Hrubieszów AK, Gasparze Bromirskim – żołnierzu 2 Pułku Ułanów armii Księstwa Warszawskiego, odznaczonego Krzyżem Legii Honorowej V klasy.
Szczególne miejsce w naszym sercu i pamięci zajmuje s. Wanda Longina Trudzińska i siedmiu wychowanków – patron naszej szkoły. Na wszystkich grobach zapaliliśmy znicze i złożyliśmy kwiaty.
Uczestnictwo w akcji „Szkoła pamięta” dla uczniów naszej szkoły było „żywą lekcją historii” oraz świadectwem patriotyzmu.