Szanowni Rodzice!

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych szkoła proponuje zdalne nauczanie.

Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne Wasze i Waszych dzieci proponuję realizację podstawy programowej z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, platform elektronicznych i poczty elektronicznej.

Zwracam się z prośbą o stworzenie warunków do pracy w domu. Zachęcajcie dzieci do samodzielnej nauki, uwzględniając przy tym higienę pracy i zasady bezpieczeństwa w sieci. Niech będzie to czas wykorzystany na uzupełnienie, ugruntowanie i poszerzenie wiedzy.

Proszę o współpracę z wychowawcami i nauczycielami, aby nauczanie przebiegało bez zakłóceń i z korzyścią dla uczniów. Wychowawcy w najbliższym czasie przekażą Państwu szczegółowy plan pracy dla uczniów.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę o kontaktowanie się z wychowawcami klas.

                                                                                                                               Z poważaniem

                                                                                                                   Dyrektor Szkoły Danuta Butryn