Szkolny konkurs z języka angielskiego

10 stycznia 2020 r. uhonorowaliśmy laureata szkolnego konkursu pt. "Christmas Story". Konkurs był dedykowany dla uczniów klas V-VIII, którzy mieli napisać w języku angielskim krótkie opowiadanie o tematyce wigilijno - świątecznej.

Opowiadanie miało mieć formę małej książeczki z ilustracjami wykonanymi samodzielnie. Ocenie podlegał wkład własny pracy, inwencja twórcza oraz walory językowe tekstu opowiadania.

Laureatem konkursu został uczeń klasy VII Łukasz Prus, który otrzymał dyplom pamiątkowy wraz z atrakcyjną nagrodą.

Gratulujemy i zachęcamy do uczestniczenia w podobnych konkursach w przyszłości.