Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Jak co roku we wrześniu odbyła się w naszej szkole kampania wyborcza kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. Ukoronowaniem tej akcji były wybory, które w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym wyłoniły samorządową reprezentację szkoły.

01 października 2019 roku odbyły się wybory przewodniczącego i rady SU.
O godzinie 11.00 nastąpiło otwarcie urny i przeliczenie głosów przez komisję.

A oto uczniowie, którzy otrzymali największą liczbę głosów i to oni będą pełnić następujące funkcje:
Przewodnicząca – Paulina Pawełczuk
Zastępca – Izabela Bajurka
Skarbnik – Wiktoria Chudoba
Członkowie i kandydaci do rady:
Dawid Siudak
Bartłomiej Leśniowski
Natalia Musur

Gratulujemy!