Konkurs wiedzy o Sejmie

26.09.2019 r. w Szkole Podstawowej w Werbkowicach, z inicjatywy Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej przeprowadziło Konkurs wiedzy o Sejmie. Honorowy Patronat nad konkursem objęła Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Pani Elżbieta Witek.

Konkurs składał się z dwóch części - wykładowej i konkursowej. W pierwszej części spotkania odbyły się wykłady wraz z prezentacją multimedialną dotyczącą m.in. architektury, historii i funkcji Sejmu i Senatu RP, przeprowadzone przez pracowników Wszechnicy Sejmowej.

Następnie uczniowie przystąpili do rozwiązywania testu konkursowego, w ramach którego zmierzyli się z 30 pytaniami sprawdzającymi wiedzę z zakresu współczesnego polskiego parlamentaryzmu, zadań i funkcji Sejmu i Senatu oraz trybu ustawodawczego.

Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Tomasz Polikowski, Wiktoria Chudoba, Natalia Terejko, Paulina Pawełczuk i Diana Wójcik.

Po rozstrzygnięciu konkursu każdy uczeń otrzymał z rąk posła Sławomira Zawiślaka dyplomy i nagrody rzeczowe. Wysłuchano koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu Melodyjki. Był też wspólny obiad uczniów, opiekunów i zaproszonych gości.