Sprzątanie świata 2019

W czwartek, 19 września 2019 roku, wzorem lat ubiegłych nasza szkoła włączyła się w akcję „Sprzątanie świata”. Temat tegorocznej edycji to "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!"

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Tego dnia uczniowie wraz z nauczycielami udali się w teren. Wyposażeni w worki i rękawiczki ruszyli do walki o czysty teren wokół szkoły i w naszej miejscowości.
Wszyscy pracowali solidnie i z zapałem, mając świadomość, że chcą dbać o swoją przyszłość, dbając o stan środowiska.
Nagrodą dla wszystkich było ognisko z kiełbaskami.